0766 53 78 87

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Îţi respectăm confidenţialitatea şi ne angajăm să îţi protejăm datele personale. Prin intermediul acestei declaraţii de confidenţialitate te informăm cu privire la drepturile tale, la cum sunt gestionate, procesate si stocate datele cu caracter personal, precum si modul in care te protejeaza legea.
Iti recomandam ca inainte de utilizarea serviciilor noastre, sa citesti cu atentie politica de confidentialitate pentru a fi informat cu privire la toate aspectele.


1. Cine suntem?

Suntem o societate comercială cu denumirea SC CARBAT STORE SRL cu sediu social in Str. Parang nr39 Cluj-Napoca, Romania si denumită in cele ce urmeaza in mod colectiv “noi”, “nouă” “noastre” in prezenta declarație de confidențialitate. Datele noastre de contact le găsiți in sectiunea Contact  


2. Ce date personale colectăm?

2.1 Date furnizate prin interacţiuni directe
1.     Înregistrarea şi alte informaţii despre contul de client
Atunci când te înregistrezi şi îţi creezi un cont pentru a utiliza Serviciile noastre, putem colecta următoarele informaţii:
·         Prenume, nume (caracter obligatoriu)
·         Adresa de email (caracter obligatoriu)
·     Numar de telefon (caracter obligatoriu)
·         Data naşterii (caracter opţional)
·         Gen (caracter opţional)
2.     Comunicarea prin funcţia de chat / mesagerie directă de pe Platformă
Atunci când accesezi funcţia de chat pentru a comunica cu un reprezentant al companiei noastre, colectăm adresa de email şi numele tău.
2.2 Date colectate automat, atunci când se folosesc Serviciile noastre
Următoarele informaţii sunt colectate automat atunci când există interacţiuni cu platforma noastră:
·         Informaţii despre dispozitivul folosit (de exemplu, versiune sistem operare, identificatori unici precum numele reţelei mobile)
·         Informatii despre loc (de exemplu, orasul din care ai accesat Platforma noastră)
·         Date despre client şi autentificare - detalii tehnice precum adresa IP a dispozitivului, sistemul de operare şi informaţii de autentificare (de exemplu, data ultimei autentificări reuşite), tipul şi versiunea browserului.
·         Informatii despre activitatea pe Platformă, care includ paginile de internet din care aţi accesat Platforma, data şi ora vizitei, conţinutul accesat şi interacţiunea cu acesta, durata vizitei
·         Cookies - sunt folosite cookies pentru gestionarea sesiunilor şi stocarea preferinţelor utilizatorilor (de exemplu, selecţia limbilor sau a monedei). Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care este stocat pe computer, mobil, tabletă sau alte dispozitive folosite pentru accesarea internetului de către un utilizator. Acesta se instalează printr-o solicitare emisă de webserverul unui browser (de exemplu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) şi este de tip “pasiv”. Acest lucru înseamnă că nu conţine virusi sau spyware, nu este de tip software, nu poate accesa informaţiile de pe hard-drive-ul unui utilizator, ci are acces doar la informaţii oferite de browser. Pentru mai multe informaţii despre cookies, te rugăm să accesezi pagina Politica de cookies.
2.3 Date de la terţi sau din surse disponibile public
Există posibilitatea să primim date personale de la diverşi terţi şi surse publice: informaţii tehnice de la furnizori de analize precum Google, Hotjar; adresa IP, istoricul de navigare din reţelele de publicitate precum Google.


3. Colectarea datelor de la persoanele sub 16 ani


Nu sunt colectate cu bună ştiinţă date de la persoanele sub 16 ani, iar serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub această vârstă. Dacă se constată că o persoană sub 16 ani, ne-a transmis date cu caracter personal, aceste date vor fi şterse.


4. De ce solicităm şi cum utilizăm datele personale?


1.     În cazul în care avem nevoie de datele personale pentru executarea contractului la distanţă
2.     Unde este necesar pentru interese legitime să îmbunătăţim Serviciile şi Produsele
3.     În scopuri de marketing
4.     În cazul în care trebuie respectată o obligaţie legală sau de reglementare
4.1 Acces şi furnizare servicii
1.     Conectarea în cont, folosind adresa de email - vom folosi adresa de email pentru a avea acces la contul de client de pe Platforma noastră

Datele tale personale sunt folosite doar în scopurile menţionate mai jos şi doar când legea permite acest lucru. În mod uzual, datele personale sunt folosite în următoarele situaţii:


În anumite cazuri, este posibil să procesăm anumite date personale, doar cu consimţământul tău, şi cu informarea în prealabil la momentul solicitării consimţământului (informare despre scopul şi categoria de date cu caracter personal care urmează a fi procesate).

În paragrafele următoare, este descris modul în care sunt folosite datele personale, precum şi bazele juridice pe care se bazează şi, unde este cazul, interesele noastre legitime.

        1,Creare cont de client pe site-ul carbat.ro
Când creezi un cont nou pe site-ul carbat.ro, S.C. CARBAT STORE S.R.L. solicită informații personale (prenume, nume, adresa de email, adresa livrare ) pentru:
·         A deține o evidență a vizitatorilor pe site;
·         A urmări comportamentul clienților în scopul creșterii calității serviciilor și a produselor comercializate;
·         A comunica constant cu clienții, pentru a-i ține permanent informații despre promoțiile și ofertele speciale;
Informațiile tale personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziție. Furnizarea datelor personale către S.C. CARBAT STORE S.R.L (carbat.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.
     2. Achiziţionare produse sau servicii de pe Platformă
În momentul unei achiziții ne sunt necesare următoarele informaţii: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Suplimentar, dar opţional, mai putem solicita informaţii precum data naşterii, sex.
Datele personale sunt păstrate pe perioada îndeplinirii prevederilor contractuale şi până la expirarea termenelor de arhivare.
4.2 Îmbunătăţirea experienţei în magazinul online
1.     Date de tip clickstream - dorim să îţi oferim un conţinut personalizat, bazat pe interesele tale, de exemplu, rezultate de căutare relevante. De asemenea, pentru a determina cât timp petreci în magazinul online, cum navighezi prin conţinut pentru a înţelege interesele tale şi pentru a îmbunătăţi Serviciile noastre. De exemplu, îţi putem oferi sugestii personalizate cu anumite produse, pe baza altor produse vizitate anterior.
Acestea ne sunt necesare şi pentru a monitoriza şi raporta eficienţa campaniilor, dar şi pentru
analiza internă a afacerilor.
2.     Date de tip locaţie - acestea sunt folosite pentru a compila informaţii anonime despre caracteristicile şi comportamentul vizitatorilor şi utilizatorilor platformei, cu scopul de a segmenta şi dezvolta profiluri anonime, dar şi în scopul unei analize de afaceri. Totodată, aceste date sunt folosite şi pentru a personaliza conţinutul afişat şi a îmbunătăţi experienţa pe site.
3.     Datele de înregistrare pe site - sunt determinate cu ajutorul acestora, diferite tipuri dispozitive de pe care accesezi magazinul online, care ulterior ne permit să asociem activitatea de pe platformă de pe diverse dispozitive şi ne ajută să oferim o experienţă adecvată.

4.3 Platformă sigură şi securizată
1.     Datele tale şi identificatorii unici de dispozitiv sunt folosite pentru administrarea şi protecţia Platformei (mentenanţă şi depanare, analiza datelor, testare, suport, găzduirea datelor, prevenirea fraudei).
 
5. Informarea ta cu privirea la modificările declaraţiei de confidenţialitate
Această declaraţie de confidenţialitate poate fi modificată de la data publicării prezentei versiuni. Pe această pagină se vor publica modificările, împreună cu data celei mai recente actualizări. De asemenea, vom trimite informări prin e-mail şi/sau direct în magazinul online. Dacă după consultarea noi versiuni, nu eşti de acord cu modificările, poţi solicita oricând ştergerea contului.

6. Drepturile tale
În ceea ce priveşte datele tale personale, ai anumite drepturi în temeiul legilor privind protecţia acelor date, în anumite circumstanţe.
Dacă doreşti să îţi exerciţi oricare dintre aceste drepturi, te rugăm să accesezi pagina “Centrul de ajutor”, unde vei găsi toate link-urile necesare.
1.     Dreptul de a solicita acces la datele personale (“solicitarea de acces la persoana vizata”) -  vei primi o copie a datelor personale care se află în posesia noastră şi vei putea verifica daca este procesata în mod legal
2.     Dreptul a solicita corectarea oricăror datele pe care le avem - poţi modifica orice date incomplete sau inexacte, cu verificarea ulterioară a corectitudinii datelor furnizate
3.     Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor personale - ne poţi cere oricând să suspendăm procesarea datelor tale personale, într-una dintre următoarele situaţii: a) dacă doreşti să verifici acurateţea acestora, b) dacă datele sunt utilizatele ilegale, c) dacă ai nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai există motiv pentru păstrarea acestora, deoarece ai nevoie să stabileşti, exerciţi sau aperi revendicări legale, d) te-ai opus utilizării de către noi a datelor, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.
4.     Dreptul de a solicita ştergerea datelor personale - ne poţi cere să ştergem sau să eliminăm datele, dacă nu există motive întemeiate sau legale de a continua să le procesăm. De asemenea, datele mai pot fi şterse în cazul în care ţi-ai exercitat cu succes dreptul de a obiecta asupra procesării, dacă am prelucrat informaţiile în mod ilegal sau dacă suntem obligaţi să le ştergem pentru a respecta legislaţia locală. Trebuie menţionat faptul că, în anumite scopuri, suntem obligaţi din punct de vedere legal, să stocăm anumite date.
5.     Dreptul de a te opune prelucrării datelor personale -  în cazul în care se bazează pe un interes legitim (sau pe al unui terţ) şi există un anumit motiv pentru care vrei să obiectezi asupra prelucrării acestora deoarece consideri că ar putea avea un impact asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale. De asemenea, ai dreptul să obiectezi în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Cu toate acestea, există probabilitatea ca în anumite situaţii să putem demonstra că există motive legitime pentru procesarea acestora, care depăşesc drepturile şi libertăţile tale.
6.     Dreptul de a solicita transferul datelor personale sau către un terţ - îţi putem furniza ţie sau unui terţ ales, datele într-un format tehnic, structurat, utilizat în mod obişnuit, care poate fi citit de maşină. Acest drept se aplică numai informaţiilor automate pentru care ai oferit iniţial consimţământul pentru utilizare sau în cazul în care acele informaţii au fost folosite pentru încheierea unui contract cu tine.
7.     Dreptul de a-ţi retrage în orice moment consimţământul privind prelucrarea datelor personale - acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări efectuate deja pe baza consimţământului oferit anterior.


Taxe: nu este necesară o taxă pentru accesarea datelor personale sau pentru exercitarea oricăruia din celălalte drepturi. Cu toate acestea, în acele cazuri în care solicitare nu este întemeiată, este repetată sau excesivă, este posibil să percepem o taxă pentru operaţiunile de ordin administrativ. De asemenea, în aceste cazuri, este posibil să refuzăm respectarea solicitării.

Termen limită de răspuns: încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. În cazul în care, din anumite motive obiective, solicitarea nu poate fi soluţionată în acest termen, te vom notifica cu privire la un nou termen de soluţionare.

Dreptul la reclamaţii: ai dreptul în orice moment să faci o plângere către autoritatea responsabilă de protecţia datelor. Ne-am bucura dacă înainte de acest pas, ne contactezi pentru încerca să rezolvăm orice problemă apărută pe cale amiabilă (vezi secţiunea Contact)

7. Comunicare si marketing
Există mai multe variante prin care putem păstra legătura cu tine: prin email, SMS sau direct prin intermediul Platformei. Scopul acestor comunicări poate fi pentru a confirma înregistrarea pe site-ul nostru, mesaje tranzacţionale referitoare la comenzi (confirmare comandă, facturi, retururi etc.). Deoarece mesajele tranzacţionale sunt obligatorii, este posibil să nu poţi renunţa la acest tip de mesaje.
Cu toate acestea este posibil să nu doresţi să ne mai oferi consimţământul tau pentru comunicarea de marketing. Acest lucru se poate face prin dezabonarea de la emailurile noastre (găseşti un link de dezabonare în fiecare email trimis). Dacă nu reuşeşti să te dezabonezi în acest mod, te rugăm să ne contactezi.
Care sunt cazurile în care primeşti comunicări cu scop de marketing:
·         Dacă ai optat pentru a primi newsletter-ul nostru cu noutăţi şi oferte (unde avem consimţământul tău explicit)
·         Dacă navighezi pe Platforma noastră (poţi primi alerte de stoc sau oferte)
·         Ne-ai trimis datele tale atunci când te-ai înregistrat într-o competiţie
·         Te-ai înregistrat pentru a primi noutăţi despre stocul anumitor produse

8. Împărtăşirea datelor personale cu terţi
În anumite cazuri, este posibil să împărtăşim datele personale cu terţii prezentaţi mai jos, în scopurile stabilite mai sus.

1.     Companii afiliate - datele pot fi împărtăşite cu alte companii din cadrul grupului, şi ne ajută să furnizăm servicii de operare a afacerilor, cum ar fi îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice transfer este supus întotdeauna măsurilor de protecţie adecvate sau unui acord de transfer de date care definește în mod clar obligațiile părților și asigură măsurile tehnice și de organizare pentru a vă proteja datele.
2.     Furnizorii de servicii terţe - pentru a asigura anumite aspecte ale serviciilor noastre utilizăm furnizori de servicii terţe (de exemplu, companii de transport, procesatori de plăţi, echipament de stocare în cloud). Aceştia sunt monitorizati pentru respectarea securităţii datelor personale şi le solicităm să fie tratate în conformitate cu legea şi le proceseze doar în scopuri specificate şi în conformitate cu instrucţiunile noastre
3.     Furnizori de publicitate şi analiză - pentru a îmbunătăţi experienţa de shopping, vor exista cazuri în care informaţiile tale neidentificabile vor fi trimise catre furnizori de analiză. Aceştia ne ajută să observăm modul în care este folosită Platforma noastră, iar informaţiile sunt împărtăşite într-o forma neidentificabilă. Scopul este de a monitoriza eficienţa campaniilor şi pentru analiza internă de business. Pentru mai multe detalii poţi consulta şi politica de cookies.
4.     Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: putem divulga datele personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

 

Aveti o intrebare? 0766 53 78 87
Suport vanzari vanzari@carbat.ro
Suport tehnic tehnic@carbat.ro